Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы о дорожныхъ сооруженіяхъ, возводимыхъ на средства дорожнаго капитала и на счетъ губернскаго земскаго сбора и о движеніи суммъ дорожнаго капитала за 1898 годъ
Анотація: Книга являє собою звіт Катеринославської губернської земської управи про дорожні споруди та рух сум дорожнього капіталу за 1898 рік. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет Екатеринославской губернской Земской Управы о дорожных сооружениях и движении сумм дорожного капитала за 1898 год. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a report of the Ekaterynoslav province’s rural council on road construction and road capital cash flows in year 1898.The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1898 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Л.И.Сатановского, 1899. - 79 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 27.12.2016
Кількість переглядів: 578
Переглянути