Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Уъздной Губернской Земской Управы за 1889 годъ

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської повітової земської управи за 1889 рік. У книзі представлені відомості про обігові кошти земської управи; опис стану повітової медицини та ветеринарії; відомості про шляхи сполучення, земську станцію і пошту; звіт про продовольчі запаси; інформація про рух земельної власності та інше. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской уездной земской управы за 1889 год. В книге представлены: ведомости об оборотных средствах кассы земской управы; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; сведения о путях сообщения, земской станции и почте; отчет о продовольственных запасах; информация о движении земельной собственности и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской уездной земской управы за 1889 год [Текст]. - Екатеринослав : Типо-Литогр. Я.М.Чаусского, 1890. - 297 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1440
Переглянути