Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Уъздной Губернской Земской Управы за 1890 годъ

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської повітової земської управи за 1890 рік. У книзі представлені відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про усі земські податки; опис стану повітової медицини та ветеринарії; звіт про продовольчі запаси; інформація про рух земельної власності; відомості про шляхи сполучення та інше. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской уездной земской управы за 1890 год. В книге представлены: сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; отчет о продовольственных запасах; информация о движении земельной собственности; сведения о путях сообщения и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской уездной земской управы за 1890 г. [Текст]. - Екатеринослав : Типо-Литогр. Я.М. Чаусского, 1891. - 291 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1373
Переглянути