Отчетъ Новомосковской уездной земской управы за 1888 год
Анотація: Книга є збіркою звітних документів Новомосковської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1888 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; опис земського майна; звітність про усі земські податки; інформація про роботу земської пошти та поштових станцій; відомості про землевласників; опис стану повітової ветеринарії. Книга також містить звіти про діяльність різних закладів повіту: медичних, наглядових, судових, навчальних, відомості про бібліотеку і пожежну частину Новомосковська. Окремим розділом дана сільськогосподарська характеристика повіту та звіт про проведення у 1888 році виставки сільського господарства у Новомосковську.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Новомосковской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1888 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; описание земского имущества; отчеты обо всех земских повинностях (налогах); информация о работе земской почты и почтовых станций; сведения о землевладельцах; описание состояния уездной ветеринарии. Книга также содержит отчеты о деятельности различных учреждений уезда: медицинских, попечительских, судебных, сведения об учебных заведениях, библиотеке и пожарной части Новомосковска. Отдельным разделом представлена сельскохозяйственная характеристика уезда и отчет о проведении в 1888 г. выставки сельского хозяйства в Новомосковске.
Бібліографічний опис: Отчетъ Новомосковской Уъздной Земской Управы Новомосковскому XXIV очередному Уъздному Земскому Собранію за 1888 годъ [Текст]. - Екатеринославъ : Типо-литографія Н. Я. Павловскаго, 1889. - 462 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1127
Переглянути