Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы по Агрономическому Бюро за 1895/1896 экономическій годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт Катеринославської губернської земської управи по агрономічному питанню за 1895-1896 економічний рік. У книзі представлені: огляд сільськогосподарської діяльності губернії, аналіз метеорологічних умов, відомості про умови посіву та величину посівних площ ярих та озимих хлібів, інформація про діяльність Сільськогосподарської Ради. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет Екатеринославской губернской Земской Управы по агрономическому вопросу за 1895-1896 экономический год. В книге представлены: обзор сельскохозяйственной деятельности губернии, анализ метеорологических условий, сведения об условиях посева и величине посевных площадей яровых и озимых хлебов, информация о деятельности Сельскохозяйственного Совета. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губернской земской управы. По агрономическому бюро за 1895-1896 экономический год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Земства, 1897. - 91 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1313
Переглянути