Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Уъздной Земской Управы за 1913 годъ. Медицина и санитарія. Составилъ санитарный врачъ Екатеринославскаго уъзда Е. П. Поповъ

> Анотація: Книга являє собою звіт про медико-санітарний стан Катеринославського повіту, складений санітарним лікарем Є. Поповим. У ній розглядаються актуальні для 1913 року санітарні та медичні проблеми губернії; висвітлюється діяльність Повітової Медичної Ради та лікарень; проведено аналіз діяльності лікарських дільниць та ін. Збірка представляє інтерес для всіх, хто цікавиться історією розвитку медицини і санітарії краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчёт о медико-санитарном состоянии Екатеринославского уезда, составленный санитарным врачом Е. Поповым. В ней рассматриваются актуальные для 1913 года санитарные и медицинские проблемы губернии; освещается деятельность Уездного Медицинского Совета, больниц и лечебниц, проведен анализ деятельности врачебных участков и др. Сборник представляет интерес для всех, кто интересуется историей развития медицины и санитарии края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской уездной земской управы за 1913 год. Медицина и санитария [Текст] / сост. Е. П. Попов. - Екатеринослав : Тип. К.А. Андрущенко, 1914. - 343 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1341
Переглянути