Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы по санитарному отдъленію за 1905 годъ объ устройствъ и дъятельности яслей-пріютовъ въ лътнюю рабочую пору въ селеніяхъ Екатеринославской губерніи въ 1905 году

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської Губернської земської управи по санітарному відділенню за 1905 рік. У книзі представлена інформація про влаштування і діяльність ясел-притулків в літню робочу пору в селищах губернії. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы по санитарному отделению за 1905 год. В книге представлена информация об устройсте и деятельности яслей-приютов в летнюю рабочую пору в селениях губернии. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы по санитарному отделению за 1905 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губ. земства, 1906. - 71 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1344
Переглянути