Отчетъ Верхнеднъпровской Уъздной Земской Управы очередному уъздному земскому собранію за 1910 годъ
Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Верхньодніпровської повітової земської управи за 1910 р. У книзі представлені: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; відомості про оборотні кошти каси земської управи; звіти про всі земські повинності (податки); опис стану повітової медицини та ветериинарії, статистична інформація про народонаселення повіту. Книга також містить звіти про діяльність різних установ повіту: медичних, опікунських, судових, фінансово-кредитних, відомості про навчальні заклади. В окремих розділах представлені сільськогосподарська і торгово-промислова характеристики повіту.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Верхнеднепровской уездной земской управы за 1910 г. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях (налогах); описание состояния уездной медицины и ветеринарии, статистическая информация о народонаселении уезда . Книга также содержит отчеты о деятельности различных учреждений уезда: медицинских, попечительских, судебных, финансово-кредитных, сведения об учебных заведениях. В отдельных разделах представлены сельскохозяйственная и торгово-промышленная характеристики уезда.
Бібліографічний опис: Отчет Верхнеднепровской уездной земской управы очередному уездному земскому собранию за 1910 год [Текст]. - Верхнеднепровск : Тип. Любовского и Гинцбурга, 1911. - 393 с.
Відсутні сторінки: 225-240
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 20.04.2021
Кількість переглядів: 878
Переглянути