Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1901 годъ. Часть первая
Анотація: Книга є збіркою бухгалтерських документів Катеринославської повітової земської управи за 1901 рік. У вигляді таблиць у книзі надані: відомості про всі оборотні кошти земської управи, про страховий капітал рухомого і нерухомого майна, звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства, загальне зведення всіх капіталів Катеринославського земства. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник бухгалтерских документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1901 год. В виде таблиц в книге представлены: сведения обо всех оборотных средствах кассы земской управы, о страховом капитале движимого и недвижимого имущества; отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства, общий свод всех капиталов Екатеринославского земства. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of accounting documents of Ekaterynoslav province’s rural council in year 1901.The book provides information about the state of province ‘s public education.The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1901 год [Текст]. Ч. 1. - Екатеринослав : Тов. Печатня С.П. Яковлева, 1902. - 509 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 628
Переглянути