Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1899 годъ. Часть вторая
Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1899 рік. У книзі представлена інформація про стан народної освіти губернії. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1899 год. В книге представлена информация о состоянии народного образования в губернии. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of accounting documents of Ekaterynoslav province’s rural council in year 1899.The book provides information about the state of province ‘s public education.The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1899 год [Текст]. Ч. 2. - Екатеринослав : Тип. Губ. Земства, 1900. - 195 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 580
Переглянути