Статистические труды Ивана Федоровича Штукенберга. Статья XXXV. Описание Екатеринославской губерніи и Новороссійскаго края вообще
Анотація: До книги увійшли статистичні матеріали по Катеринославській губернії і Новоросійському краю. Вони характеризують управління, розташування, клімат і природні ресурси, галузі сільського господарства і промисловості, торгівлю і шляхи сполучення і містять розрізнені дані по першій половині XIX ст.
 
Аннотация: В книгу вошли статистические материалы по Екатеринославской губернии и Новороссийскому краю. Они характеризуют управление, расположение, климат и природные ресурсы, отрасли сельского хозяйства и промышленности, торговлю и пути сообщения и содержат разрозненные данные по первой половине XIX в.
 
Annotation: The book contains statistical data on Ekaterinoslav province and Novorossiya region.They describe the management, location, climate and natural resources, agriculture and industry,trade and infrastructure, contain separate data about the first half of the XIX century.
Бібліографічний опис: Статистические труды Ивана Федоровича Штукенберга. Статья 35 : Описание Екатеринославской губернии и Новороссийского края вообще / А.И. Штукенберг. - СПб : [б. и.], 1859. - 72 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1158
Переглянути