Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1895 годъ. Часть вторая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1895 рік. У книзі представлені: звіт про продовольчі запаси; відомість про стан продовольчих капіталів губернії; опис стану повітової медицини і ветеринарії; інформація про народну освіту; відомості про дорожні споруди і поромні переправи; сільськогосподарська характеристика губернії; короткий звіт гідрогеологічних досліджень в Олександрівському повіті тощо. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1895 год. В книге представлены: отчет о продовольственных запасах; ведомость о состоянии продовольственных капиталов губернии; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; информация о народном образовании; сведения о дорожных сооружениях и паромных переправах; сельскохозяйственная характеристика губернии; краткий отчет гидрогеологических исследований в Александровском уезде и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of accounting documents Ekaterynoslav province rural council for year 1895. The book presents: a report on food supplies; a statement on the state of the province’s food capital, a description of the county medicine and veterinary; information about public education; Information about road construction and ferries; agricultural characteristics of the province; summary of the hydrogeological studies in Aleksandrovsk County, and more.The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1895 год [Текст]. Ч.2. - Екатеринослав : Тип. М.Г.Фишкина, 1896. - 215 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1439
Переглянути