Журналы Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 48-й очередной сессіи 1913 года съ приложеніями
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та питань, що розглядалися на засіданнях 48-ї чергової сесії Катеринославських губернських земських зборів 1913 р. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, будівництво, охорону здоров’я, освіту, комунальне та сільське господарства, культуру, соціальні питання. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и вопросов, рассмотренных на заседаниях 48-й очередной сессии Екатеринославского губернского земского собрания 1913 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: финансирование, строительство, здравоохранение, образование, коммунальное и сельское хозяйства, социальные вопросы. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a collection of reports and issues discussed at meetings of the 48th ordinary session of Yekaterinoslav province’s Rural Assembly in 1913 .These reports cover many areas of province’s life: financing, construction, health, education, housing and agriculture, culture and social issues. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Журналы Екатеринославского Губернского Земского Собрания 48-й очередной сессии 1913 года с приложениями [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губ. Земства, 1914. - 976 с.
Відсутні сторінки: 351-366. Нет окончания. Стр.454-457 перепутаны в нумерации
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 581
Переглянути