Краєзнавча Електронна бібліотека

Исторія Новой-Съчи или Послъдняго Коша Запорожскаго. А. Скальковскаго. Часть II

> Анотація: Дана праця історика А. Скальковського є одним з перших досліджень по історії запорізького козацтва. Основою для його написання послужили численні документи, віднайдені автором в архівах Новоросійської губернії та Бессарабської області, і дозволили зробити масу нових відкриттів з історії Запорізької Січі. Знайдені Скальковським запорізькі документи, що представляють дипломатичне, церковне, військове, судове, торгове, адміністративне листування запорожців, дозволили по-новому поглянути на багато сторінок історії. У другій частині викладені відомості про становлення гайдамацтва, заснування Новоросійської губернії, освітлена історія Четвертого і останнього Коша Запорізького та багато іншого.
 
Аннотация: Данный труд историка А. Скальковского является одним из первых исследований по истории запорожского казачества. Основой для его написания послужили многочисленные документы, найденные автором в архивах Новороссийской губернии и Бессарабской области, и позволившие сделать массу новых открытий по истории Запорожской Сечи. Найденные Скальковским запорожские документы, представляющие дипломатическую, церковную, военную, судебную, торговую, административную переписку запорожцев, позволили по-новому взглянуть на многие страницы истории. Во второй части изложены сведения о начале гайдамачества, учреждение Новороссийской губернии, освещена история Четвертого и последнего Коша Запорожского и многое другое.
 
Annotation: This work by historian A. Skalkovsky is one of the first studies on the history of Zaporizhzhya Cossacks. The book is based on numerous documents the author discovered in the archives of Novorossiysk province and Bessarabia region, the documents led to many new discoveries on the history of Zaporizhzhya Sich. Documents of Zaporizhzhya found by Skalkovsky represent diplomatic, church, military, judicial, commercial, administrative correspondence of Cossacks. These papers have provided a fresh look on many historical events. The second part of the publication contains information about the Haydamak rebellion formation (a national liberation movement in the Right Bank Ukraine), establishment of Novorossiysk province, the Fourth ( final) Zaporizhzhya Kish (the largest Cossack’s military unit ) and more.
Бібліографічний опис: Скальковский, А. История Новой-Сечи или последнего Коша Запорожского [Текст] : в 3 ч. Ч. 2 / А. Скальковский. - 3-е изд. - Одесса : Тип. А. Шульце, 1885. - 358 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.03.2023
Кількість переглядів: 1756
Переглянути