Краєзнавча Електронна бібліотека

Богданъ Хмельницкіи

> Анотація: Літератор і земський статистик В. І. Яковенко написав ряд біографій для серії «Життя видатних людей», виданої Ф. Ф. Павленковим. Серед них біографічний нарис, присвячений великому полководцеві, гетьману України Богдану Хмельницькому. Написані в новому для того часу жанрі поетичної хроніки та історико-культурного дослідження, ці тексти зберігають цінність і донині. Книга представляє інтерес для істориків, бібліофілів і всіх, хто цікавиться історією України.
 
Аннотация: Литератор и земской статистик В. И. Яковенко написал ряд биографий для серии «Жизнь замечательных людей», изданной Ф. Ф. Павленковым. Среди них биографический очерк, посвященный великому полководцу, гетману Украины Богдану Хмельницкому. Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Книга представляет интерес для историков, библиофилов и всех, кто интересуется историей Украины.
Бібліографічний опис: Яковенко, В. И. Хмельницкий Богдан: Его жизнь и общественная деятельность [Текст] / В.И. Яковенко. - СПб. : Тип. В.И.Штейна, 1894. - 96 с. - (Жизнь замечательных людей : биографический очерк).
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1336
Переглянути