Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1895 годъ. Часть первая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1895 рік. У книзі представлені: інформація про оборотні кошти каси земської управи; звіти про всі земські повинності; відомість про витрати сум громадського піклування; звіт про суми губернського земського збору та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1895 год. В книге представлены: сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях; ведомость о расходах сумм общественного призрения; отчет о суммах губернского земского сбора и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1895 год [Текст]. Ч.1. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1896. - 401 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1249
Переглянути