Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1893 годъ. Часть вторая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1893 рік. У книзі представлені: звіт про продовольчі запаси; відомість про стан продовольчих капіталів губернії; опис стану повітової медицини і ветеринарії; інформація про народну освіту; відомості про дорожні споруди і поромні переправи; сільськогосподарська характеристика губернії; короткий звіт гідрогеологічних досліджень в Верхньодніпровському, Катеринославському та Слов'яносербському повітах тощо. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1893 год. В книге представлены: отчет о продовольственных запасах; ведомость о состоянии продовольственных капиталов губернии; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; информация о народном образовании; сведения о дорожных сооружениях и паромных переправах; сельскохозяйственная характеристика губернии; краткий отчет гидрогеологических исследований в Верхнеднепровском, Екатеринославском и Славяносербском уездах и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1893 год [Текст]. Ч.2. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1894. - 156 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1558
Переглянути