Краєзнавча Електронна бібліотека

Памятная книжка Екатеринославской Губерніи. На 1867 годъ. Часть II

> Анотація: У виданні вміщено статті А.Скальковського «Ростов на Дону» і «Про місця, що займає Новоросія в міжнародній торгівлі Імперії», протерея І.Кареліна «Нікополь», І.Ващінского «Про ярмарки в Катеринославі, Новомосковську та Нікополі». У книзі надаються статистичні відомості про губернію: кількісна інформація про чисельність населення, будівлі, заводи та фабрики, видані торгові свідоцтва, про обороти на ярмарках тощо.
 
Аннотация: В издании помещены статьи А.Скальковского «Ростов на Дону» и «О месте, занимаемом Новоросиею в международной торговле Империи», протерея И.Карелина «Никополь», И.Ващинского «О ярмарках в Екатеринославе, Новомосковске и Никополе». В книге освещаются статистические сведения о губернии: количественная информация о численности населения, зданиях, заводах и фабриках, выданных торговых свидетельствах, об оборотах на ярмарках, казенных землях и т.д.
 
Annotation: The publication contains articles by A.Skalkovskiy "Rostov on Don" and "On the place that New Russia occupies in the international trade of the Empire", by the archpriest I. Karelin "Nikopol", by I.Vaschinskiy " About trade fairs in Yekaterinoslav , Nikopol and Novomoskovsk " .The book provided statistical data on the province: quantitative information on population, buildings, plants and factories, issued trade certificate, cash and goods turnover at fairs and more.
Бібліографічний опис: Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1867 [Текст]. Ч.ІІ. - Екатеринослав : Тип. Губерн. Правления, 1867. - 361 с. + таблицы.
Відсутні сторінки: 156-165
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 2267
Переглянути