Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ о деятельности общества врачей промышленныхъ предпріятій Екатеринославской губерніи и учережденнаго при обществе консультаціоннаго бюро для освидетельствовані рабочихъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ за 1908 годъ

> Анотація: У книзі висвітлюється діяльність Товариства лікарів промислових підприємств Катеринославської губернії за 1908 рік, яка виразилася в скликанні 2-го З'їзду заводських, фабричних і рудничних лікарів губернії, в роботі заснованого при суспільстві Консультаційного бюро для огляду робітників, постраждалих від нещасних випадків і, роботі постійної комміссії, обраної 2-м З'їздом.
 
Аннотация: В книге освещается деятельность Общества врачей промышленных предприятий Екатеринославской губернии за 1908 год, которая выразилась в созыве 2-го Съезда заводских, фабричных и рудничных врачей губернии, в работе учрежденного при обществе Консультационного бюро для освидетельствования рабочих, пострадавших от несчастных случаев и, работе постоянной коммиссии, избранной 2-м Съездом.
 
Annotation: The book describes the activities of the Ekaterynoslav Province’s Society of Medical doctors at industrial enterprises in 1908. The Society organized: the 2nd Province Congress for the factory, mill and mine doctors ; the Advisory Bureau to examine the workers injured in industrial accidents; a constant commission elected by the 2nd Congress.
Бібліографічний опис: Отчет о деятельности общества врачей промышленных предприятий Екатеринославской губернии и учрежденного при обществе Консультационного бюро для освидетельствования рабочих, пострадавших от несчастных случаев за 1908 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Труд, 1909. - 91 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1337
Переглянути