Краєзнавча Електронна бібліотека

Путешествіе ея императорскаго величества въ полуденный край Россіи. Предпріемлемое въ 1787 году

> Анотація: У книзі висвітлюється маршрут подорожі Її Імператорської Величності, і дається короткий географічний і історичний опис міст, річок і містечок, через які належала подорож. Видання книги передувало поїздці Катерини II до Криму. Очікуваний маршрут: Санкт-Петербург - Смоленськ - Новгород-Сіверський - Чернігів - Київ - Катеринослав - Херсон - Перекоп - Бахчисарай - Севастополь - Ак-Мечеть - Карасубазар - Судак - Старий Крим - Феодосія - Генічі - Таганрог - Черкаськ - Азов - Бахмут - Харків - Бєлгород - Обоянь - Курськ - Орел - Тула - Москва - Твер - Новгород - Санкт-Петербург.
 
Аннотация: В книге освещается маршрут путешествия Ее Императорского Величества, и дается краткое географическое и историческое описание городов, рек и местечек, через которые предстояло путешествие. Издание книги предваряло поездку Екатерины II в Крым. Предполагаемый маршрут: Санкт-Петербург - Смоленск - Новгород-Северский - Чернигов - Киев - Екатеринослав - Херсон - Перекоп - Бахчисарай - Севастополь - Ак-Мечеть - Карасубазар - Судак - Старый Крым - Феодосия - Геничи - Таганрог - Черкасск - Азов - Бахмут - Харьков - Белгород - Обоянь - Курск - Орел - Тула - Москва - Тверь - Новгород - Санкт-Петербург.
 
Annotation: The book describes the travel itinerary of Her Imperial Majesty and gives a brief geographical and historical description of the cities , rivers and small towns en route . The book was published before the Catherine II's trip to Crimea. The expected route: St Petersburg - Smolensk - Novgorod-Seversky - Chernihiv - Kyiv - Katerynoslav - Kherson - Perekop - Bakhchysarai - Sevastopol - Ak Mosque - Karasubazar - Sudack- Old Crimea - Feodosiya - Henichi - Taganrog - Cherkasy - Asov - Bakhmut - Kharkiv - Belgorod - Obojan - Kursk - Oryol - Tula - Moscow - Tver - Novgorod - St Petersburg.
Бібліографічний опис: Путешествие ея императорского величества в полуденный край России, предприемлемое в 1787 году [Текст]. - Екатеринослав : Тип.Горного Училища, 1786. - 149 с.
Відсутні сторінки: 137-142
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1564
Переглянути