Краєзнавча Електронна бібліотека

Слово въ высокоторжественный день тезоименитства его величества, благочестивъйшаго государя, Императора Николая Павловича, Самодержца Всероссійскаго, говоренное 6 Декабря 1833 года, Въ Морскомъ Николаевскомъ Соборъ, находившемся на чредъ священнослуженія и проповъданія Слова Божія, Тамбовской Епархіи Предтечева Трегуляева монастыря Архимандритомъ, въ послъдствіи бывшимъ Епископомъ Екатеринославскимъ и Таганрогскимъ Анастасіемъ. Изданіе второе

> Анотація: Слово в високоурочистий день тезоіменитства його величності, благочестивішого государя, імператора Миколи Павловича, самодержця всеросійського, сказанне 6 Грудня 1833 року, в Морському Миколаївському соборі, яке лежало на низці священнослужіння і проповідування слова Божого, Тамбовської Єпархії Предтечева Трегуляева монастиря архімандритом, надалі колишнім єпископом Катеринославським і Таганрозьким Анастасієм
 
Аннотация: Слово в высокоторжественный день тезоименитства его величества, благочестивейшего государя, императора Николая Павловича, самодержца всероссийского, говоренное 6 Декабря 1833 года,в Морском Николаевском соборе, находившемся на чреде священнослужения и проповедания слова божия, Тамбовской Епархии Предтечева Трегуляева монастыря архимандритом, в последствии бывшим епископом Екатеринославским и Таганрогским Анастасием
 
Annotation: Word in vysokotorzhestvenny Saint's day of His Majesty, the pious emperor, Emperor Nicholas, autocrat nationwide, speaking December 6, 1833, in the Sea Nicholas Cathedral, located on chrede ministry and preaching the word of God, in Tambov Diocese Predtecheva Tregulyaeva Monastery Archimandrite, later the former bishop of Ekaterinoslav Taganrog and Anastasius
Бібліографічний опис: Анастасий. Слово в высокоторжественный день тезоименитства его величества, благочестивейшего государя, императора Николая Павловича, самодержца всероссийского, говоренное 6 Декабря 1833 года, в Морском Николаевском соборе, находившемся на чреде священнослужения и проповедания слова божия, Тамбовской Епархии Предтечева Трегуляева монастыря архимандритом, в последствии бывшим епископом Екатеринославским и Таганрогским Анастасием [Текст] / Анастасий. - М. : В Типографии Августа Семена, 1839. - 31 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1231
Переглянути