Отчетъ Новомосковской уездной земской управы за 1897 год. Часть 2-я.
Анотація: Книга є другою частиною звітних документів Новомосковської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1897 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; опис земського майна, сільськогосподарська характеристика Новомосковського повіту у 1897 р.; опис повітових навчальних та медичних закладів; санітарно-епідеміологічне становище у повіті. Крім того, є опис стану ветеринарії повіту, земської пошти, селянських та судових установ, а також звітність про усі земські податки.
 
Аннотация: Книга представляет собой вторую часть отчетных документов Новомосковской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1897 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; описание земского имущества; сельскохозяйственная характеристика Новомосковского уезда в 1897 г.; сведения о продовольственных запасах; описание уездных учебных заведений и медицинских учреждений; санитарно-эпидемиологическая характеристика уезда за 1897 г. Кроме того, имеется описание состояния уездной ветеринарии, земской почты, крестьянских и судебных учреждений, а также отчеты обо всех земских повинностях (налогах).
Бібліографічний опис: Отчет Новомосковской уездной земской управы за 1897 год [Текст]. Ч.2. - Екатеринославъ : Типо- литогр. Л. И. Сатановскаго, 1898. - 278 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1053
Переглянути