Краєзнавча Електронна бібліотека

Дъянія Екатеринославскаго Епархіальнаго Собранія представителей клира и мірянъ православной церкви 21 и 22 марта 1917 года

> Анотація: Книга являє собою збірник доповідей та питань, що розглядалися на засіданні зборів духовенства і мирян Катеринославської єпархії 21-22 березня 1917 року. Постанови охоплюють багато сфер життя губернії: вибори, фінансування, сільське господарство, освіту, політичні та соціальні питання. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и вопросов, рассмотренных на заседании собрания духовенства и мирян Екатеринославской епархии 21-22 марта 1917 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: выборы, финансирование, сельское хозяйство, образование, политические и социальные вопросы. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: he book is a collection of reports and issues discussed at the meeting of the meeting of the clergy and laity of the Diocese of Ekaterinoslav on 21-22 March 1917. The reports cover many spheres of life in the province: the elections, financing, agriculture, education, political and social issues. The book is of interest to historians, local historians and anyone interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Деяния Екатеринославского епархиального собрания представителей клира и мирян православной церкви, 21 и 22 марта 1917 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. И. Е. Коган, 1917. - 30 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1542
Переглянути