Краєзнавча Електронна бібліотека

Протоколы Миссіонерскаго Съезда Духовенства Екатеринославской Епархіи. 1913 года Іюня 10 дня

> Анотація: Книга являє собою журнал протоколів і доповідей 2-го місіонерського з'їзду духовенства Катеринославської єпархії червня 1913 р. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя єпархії: фінансування, освіту, охорону здоров'я, культуру, благодійність та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців та усіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журнал протоколов и докладов 2-го миссионерского създа духовенства Екатеринославской епархии в июне 1913 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни епархии: финансирование, образование, здравоохранение, культуру, благотворительность и т. д. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a journal of protocols and reports the 2- nd Missionary szda Katerynoslavs'ka clergy of the diocese in June 1913. These reports cover many areas of the diocese of life. Financing, education, health, culture, charity, etc. The book is of interest to historians, ethnographers and anyone interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Протоколы Миссионерского съезда духовенства Екатеринославской епархии 1913 года. Июня 10 дня [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Сем. Ив. Барановского, 1914. - 156 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1273
Переглянути