Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1893 годъ. Часть первая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1893 рік. У книзі представлені: інформація про оборотні кошти каси земської управи; звіти про всі земські повинності; відомість про витрати сум громадського піклування; звіт про суми губернського земського збору та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1893 год. В книге представлены: сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях; ведомость о расходах сумм общественного призрения; отчет о суммах губернского земского сбора и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is an accounting documents compilation of Ekaterynoslav province rural council in 1893. The book presents: information on the working capital at the rural council’s cashier; reports on all rural obligations; statement of public concern expenditure; a report on the amount of province’s rural collection and others.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1893 год [Текст]. Ч. 1. - Екатеринослав : Типо-литогр. Губернского Правления, 1894. - 443 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1240
Переглянути