Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Новомосковской уездной земской управы за 1900 год. Части 2-я и 3-я.

> Анотація: Книга є другим томом звітних документів Новомосковської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1900 рік. У першій частині книги надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; опис земського майна, сільськогосподарська характеристика Новомосковського повіту в цілому; опис повітових навчальних закладів; журнали засідань Повітової Управи. Крім того, докладно описана діяльність медичних закладів та санітарно-епідеміологічне становище у Новомосковському повіті у 1900 р. Друга частина книги складається із опису стану ветеринарії повіту та Звіту складу землеробського обладнання.
 
Аннотация: Книга представляет собой второй том отчетных документов Новомосковской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1900 год. В первой части книги даны: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; описание земского имущества; сельскохозяйственная характеристика Новомосковского уезда в целом; описание уездных учебных заведений; журналы заседаний Уездной Управы. Кроме того, подробно описана деятельность медицинских учреждений и санитарно-эпидемиологическая обстановка в Новомосковском уезде в 1900 г. Вторая часть книги состоит из описания состояния уездной ветеринарии и Отчета склада земледельческого оборудования.
Бібліографічний опис: Отчетъ Новомосковской уъздной Земской Управы за 1900 годъ [Текст]. Ч.2 ; Ч.3. - Новомосковскъ : Типо-литографія Л. Е. Нусенсона, 1901. - 399 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1889
Переглянути