Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ о состояніи церковныхъ школъ Екатеринославской епархіи в учебно-воспитательномъ отношеніи за 1908-1915 учебный годъ

Анотація: У книзі представлені відомості про навчально-виховний стан церковних шкіл Катеринославської єпархії за 1908-1915 роки.
 
Аннотация: В книге представлены сведения о учебно-вопитательном состоянии церковных школ Екатеринославской епархии за 1908-1915 годы
 
Annotation: The book contains information on educational and vopitatelnom state church schools Ekaterinoslav Diocese for the years 1908-1915 years
Бібліографічний опис: Отчет о состоянии церковных школ Екатеринославской епархии в учебно-вопитательном отношении за 1908-1915 год [Текст]
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 15.05.2023
Кількість переглядів: 1378
Переглянути