Отчетъ Екатеринославскаго Епархіального наблюдателя церковныхъ школъ за 1903-1904 учебный годъ
Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославського єпархіального спостерігача церковних шкіл за 1903-1904 роки
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославского епархального наблюдателя церковных школ за 1903-1904 год
 
Annotation: The book is a compilation of reporting documents Katerynoslav eparhalnogo observer church schools for 1903-1904 years
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославского епархального наблюдателя церковных школ за 1903-1904 год [Текст]
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 880
Переглянути