Краєзнавча Електронна бібліотека

Вестник Екатерининской ж.д. 24 июля 1924 года. № 40. Год издания пятый

> Анотація: Журнал представляє собою періодичне видання управління Катерининської залізниці (нині - Придніпровська), яке складається з двох частин - офіційної та неофіційної. Офіційна частина журналу - це нормативні акти залізничної галузі СРСР, накази начальника Катерининської залізниці і циркуляри начальників служб. Неофіційна частина видання містить технічні та економічні статті, що висвітлюють всі сфери діяльності залізниці - паровозне, вагонне, колійне, енергетичне, пасажирське господарства, залізничний зв'язок, медицину і дорожні профспілки. Крім того, у «Віснику» представлені статистичні дані про роботу Катерининської залізниці за 1924 рік.
 
Аннотация: Журнал представляет собой периодическое издание управления Екатерининской железной дороги (ныне - Приднепровская), которое состоит из двух частей – официальной и неофициальной. Официальная часть журнала - это нормативные акты железнодорожной отрасли СССР, приказы начальника Екатерининской дороги и циркуляры начальников служб. Неофициальная часть издания содержит технические и экономические статьи, освещающие все сферы деятельности железной дороги – паровозное, вагонное, путевое, энергетическое, пассажирское хозяйства, железнодорожную связь, медицину и дорожные профсоюзы. Кроме того, в «Вестнике» представлены статистические данные о работе Екатерининской железной дороги за 1924 год.
 
Annotation: The magazine is a Corporate periodical of the Ekaterinoslav Railroad (now - Prydniprovska), which consists of two parts - formal and informal. The official part of the magazine – contains regulations of the USSR railway industry, the corporate orders of the Ekaterinoslav Railroad top manager, the memos by the railway ‘s department heads. The informal part of the publication contains technical and economical articles that cover all aspects of the railway’s work - locomotive, carriage, track, power, passenger transportation, railway communications, medicine and road unions. Beides the “ HERALD of the Ekaterinoslav Railroad” provides the Railway’s statistics for year 1924.
Бібліографічний опис: Вестник Екатерининской железной дороги [Текст]. - Екатеринослав : Изд. Правления ЕЖД, 1924. - 24-го Июля. - № 40.- Прекращен с 1926 года.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1568
Переглянути