Отчетъ о чернявщанскихъ сельско-хозяйственныхъ курсахъ cъ 14-го января по 3-е февраля 1914 года для взрослыхъ крестьянъ
Анотація: Книга являє собою звіт сільськогосподарського відділення Павлоградського повітового земства про проведення сільськогосподарських курсів для селян. У книзі викладені програми лекцій, надано склад слухачів і список виданої літератури. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет сельскохозяйственного отделения Павлогорадского уездного земства о проведении сельскохозяйственных курсов для крестьян. В книге изложены программы лекций, дан состав слушателей и список раздаточной литературы. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a report of the Pavlograd county agricultural department of the rural council about the agricultural courses for farmers. The book outlined the program of lectures, described the composition of the audience and the list of published literature. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет о Чернявщанских сельско-хозяйственных курсах [Текст]: с 14-го января по 3-е февраля 1914 г. для взрослых крестьян / сост. А.С. Гладченко. - Екатеринослав : Тип. К.А. Андрущенко, 1914. - 52 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 13.09.2016
Кількість переглядів: 615
Переглянути