Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Уездной Земской Управы за 1915 годъ. По Агрономическому Отделу . Составилъ агрономъ П. М. Кумовъ 1

> Анотація: Книга являє собою звіт Катеринославської губернської земської управи по агрономічному питанню за 1915 рік. У книзі представлені: аналіз метеорологічних умов 1915 р., відомості про показові поля, про сільськогосподарські кооперативи губернії, інформація про заготівлю продуктів для армії. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет Екатеринославской губернской Земской Управы по агнономическому вопросу за 1915 год. В книге представлены: анализ метеорологических условий 1915 г., сведения о показательных полях, о сельскохозяйственных кооперативах губернии, информация о заготовке продуктов для армии. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a report of Katerynoslav province rural council on agronomic issues in 1915. The book presents: analysis of meteorological conditions in 1915, information about the demonstration field s, agricultural cooperatives in the province, about accumulation of food supplies for the army. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Кумов, П.М. Отчет Екатеринославской уездной земской управы за 1915 год. По агрономическому отделу [Текст] / П.М. Кумов. - Екатеринослав : Тип. Андрущенко, 1916. - 68 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1252
Переглянути