Обзоръ деятельности агрономической организаціи Екатеринославскаго уезда за первый годъ ея существованія
Анотація: У книзі висвітлюється робота агрономічних земських і урядових установ Катеринославської губернії. Їх діяльність успішно поєднувала підтримку і розвиток агрономічної науки з практичною роботою по впровадженню інновацій в місцеве сільське господарство.
 
Аннотация: В книге освещается работа агрономических земских и правительственных учреждений Екатеринославской губернии. Их деятельность успешно сочетала поддержку и развитие агрономической науки с практической работой по внедрению инноваций в местное сельское хозяйство.
Бібліографічний опис: Черныш, И. Г. Обзор деятельности агрономической организации Екатеринославского уезда за первый год ее существования (Май 1909 - май 1910 г.) с кратким обзором агрономической деятельности земства с 1894 и по 1909 г. [Текст] / И.Г. Черныш. - Екатеринослав : Тип. торг. дома "Нейте и Мясоедова", 1910. - 112 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 571
Переглянути