Краєзнавча Електронна бібліотека

Сведенія объ историческомъ развитіи г. Екатеринослава. Къ открытію областной южно-русской выставки въ г. Екатеринославъ

> Анотація: Книга є нарисом, присвяченим історичному розвитку міста Катеринослава. Місто пройшло більш ніж десятирічний шлях у пошуках місця, де, нарешті , почалося його будівництво під керівництвом князя Потьомкіна в 1787 р. У книзі міститься багато інформації про плани забудови Катеринослава, перших поселенців, будівництво соборів і промислових споруд, про різні міські установи - торгово-промислові, медичні, релігійні, освітні, культурні та благодійні Особливо підкреслюється роль Олександра Поля в створенні найбільшої залізниці Російської імперії, що стала запорукою бурхливої індустріалізації Катеринославської губернії в кінці ХІХ століття.
 
Аннотация: Книга представляет собой очерк, посвященный историческому развитию города Екатеринослава. Город прошел более чем десятилетний путь в поисках места, где, наконец, началось его строительство под руководством князя Потёмкина в 1787 г. В книге содержится множество информации о планах застройки Екатеринослава, первых поселенцах, строительстве соборов и промышленных строений, о различных городских учреждениях. Особо подчёркивается роль Александра Поля в создании крупнейшей железной дороги Российской империи, ставшей залогом бурной индустриализации Екатеринославской губернии в конце ХІХ века.
 
Annotation: The book is an essay devoted to the historical development of the Ekaterinoslav city. It took over ten years to select the place where finally in 1787 under the leadership of Prince Potemkin started the construction of the town. The book contains a lot of information about the building plans, about Ekaterinoslav’s first settlers, the construction of churches and industrial buildings, the various city institutions - commercial,industrial, medical, religious, educational, cultural and charitable. It highlights the role of Alexander Pol in creating the largest railway in the Russian Empire, which became the key to the turbulent industrialization of the Ekaterinoslav province in the late nineteenth century.
Бібліографічний опис: Сведения об историческом развитии г.Екатеринослава [Текст] / cост. Н.А.Набиркин. - Екатеринослав : Тип. бывш. Братства Св. Владимира, 1910. - 18 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1762
Переглянути