Растительность Екатеринослава в конце первого столетия его существования: Список сосудистых растений Екатеринослава и его окрестностей
Анотація: Книга відомого українського вченого-флориста, ботаніка й географа Івана Яковича Акинфиева (рос.) (1961-1919) являє собою науково-історичний опис рослинності міста Катеринослава (нині - Дніпро) і його околиць у другій половині XIX століття. Книга складається із двох частин, перша з яких містить географічну, геологічну, кліматологічну й ботанічну характеристику міста і його парків, а друга частина – це список судинних рослин міської й приміської місцевості по класах та сімействах. У книзі представлені цінні історичні відомості про формування рослинності Катеринослава і про створення в ньому парків, про діяльність Катеринославского училища садівництва. Також є повна гідрологічна і й метеорологічна інформація про річку Дніпро з додаванням карти профілю дна ріки. Книга має безліч цікавих додатків – плани міста і його околиць, алфавітні покажчики латинських і російських назв рослин та унікальний квітковий календар весняних рослин за часом їх зацвітання.
 
Аннотация: Книга известного украинского учёного-флориста, ботаника и географа Ивана Яковлевича Акинфиева (1961-1919) представляет собой научно-историческое описание растительного разнообразия города Екатеринослава (ныне - Днепр) и его окрестностей во второй половине XIX века. Книга состоит из двух частей, первая из которых содержит географическую, геологическую, климатологическую и ботаническую характеристику города и его парков, а вторая часть – это список сосудистых растений городской и пригородной местности по классам и семействам. В книге представлены ценные исторические сведения о формировании растительности Катеринослава и о создании в нём парков, о деятельности Екатеринославского училища садоводства. Также имеется полная гидрологическая и и метеорологическая информация о реке Днепр с приложением карты профиля дна реки. Книга имеет множество интересных приложений – планы города и его окрестностей, алфавитные указатели латинських и русских названий растений и уникальный цветочный календарь весенних растений по времени их зацветания.
Бібліографічний опис: Акинфиев, И. Я. Растительность Екатеринослава в конце первого столетия его существования: Список сосудистых растений Екатеринослава и его окрестностей [Текст] / И.Я. Акинфиев. - Екатеринослав : Тип. Н.Я.Павловского, 1889. - 217 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1594
Переглянути