Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1890 годъ. Часть первая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1890 рік. У книзі представлені: грошовий звіт про рух сум губернського земського збору, касовий звіт і оборот капіталів земства. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1890 год. В книге представлены: денежный отчет о движении сумм губернского земского сбора, кассовый отчет и оборот капиталов земства. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of Katerynoslavs'ka province accounting documents of rural council in 1890. The book presents: Statement of rural tax cash flows in the province , cash report and capital turnover at the rural council.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1890 год [Текст]. Ч. 1. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1891. - 13 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1285
Переглянути