Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1890 годъ. Часть вторая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської губернської земської управи за 1890 рік. У книзі представлені: звіт про продовольчі запаси; відомість про стан продовольчих капіталів губернії; опис стану повітової медицини і ветеринарії; інформація про народну освіту; відомості про дорожні споруди і поромні переправи, сільськогосподарська характеристика губернії та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1890 год. В книге представлены: отчет о продовольственных запасах; ведомость о состоянии продовольственных капиталов губернии; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; информация о народном образовании; сведения о дорожных сооружениях и паромных переправах, сельскохозяйственная характеристика губернии и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of accounting documents Katerynoslavs'ka provincial rural council 1890. The book presents: a report on food supplies; a statement on the state of the food capital of the province; a description of the countymedicine and veterinary; information about public education; information about road construction and ferries, provinceagricultural and other characteristics.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1890 год [Текст]. Ч. 2. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1891. - 153 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1540
Переглянути