Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1890 годъ. Часть первая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1890 рік. У книзі представлена інформація про оборотні кошти земської управи; звітність про усі земські податки; відомість про стан грошового губернського продовольчого капіталу; звіт про суми губернського земського збору та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1890 год. В книге представлены: сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях; ведомость о состоянии денежного губернского продовольственного капитала; отчет о суммах губернского земского сбора и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of Katerynoslav province accounting documents of rural council in 1890. The book provides information on the current assets of the rural council; reports on all rural taxes; statement on cash in the provincial food capital; a report on the amount of provincial rural tax collection and others.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1890 год [Текст]. Ч. 1. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1891. - 383 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1393
Переглянути