Отчетъ Новомосковской уездной земской управы за 1899 год. Часть 1-я.
Анотація: Книга (перший том) являє собою грошовий звіт Новомосковської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1899 рік. У вигляді таблиць у книзі надані відомості про всі оборотні кошти земської управи, звіти приходу грошових сум з різних джерел та витрат коштів на потреби земства. Також додаються: Відомість про оборот усіх сум каси управи та рахунки на витрати Новомосковської земської лікарні і на ремонт приміщень Ремісничого училища у 1898 році.
 
Аннотация: Книга (первый том) представляет собой денежный отчёт Новомосковской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1899 год. В виде таблиц в книге представлены сведения обо всех оборотных средствах кассы земской управы, отчеты прихода денежных сумм из различных источников и расхода средств на нужды земства. В дополнении прилагаются: Ведомость об обороте всех сумм кассы управы и счета на расходы Новомосковской Земской больницы и на ремонт помещений Ремесленного училища в 1898 году.
Бібліографічний опис: Отчетъ Новомосковской уъздной Земской Управы за 1899 годъ [Текст]. Ч.1. - Новомосковскъ : Типо- литографія Л. Е. Нусенсона, 1900. - 137 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1179
Переглянути