Екатеринославскій процессъ
Анотація: У книзі висвітлюється 15-тиденний розгляд про крах катеринославського Комерційного банку, головою якого був Е. П. Любарський-Письменний. Протягом процесу мова йде про зловживання членів правління банку, про махінації на мільйонні суми фальшивих векселів від імені вигаданих осіб. Також в книзі розкриваються численні судові помилки слідства. Процес складений за стенограмами і особистим враженням автора із залу суду і сенату.
 
Аннотация: В книге освещается 15-тидневное разбирательство о крахе екатеринославского Коммерческого банка, председателем которого являлся Е. П. Любарский-Письменный. В течение процесса речь идет о злоупотреблениях членов правления банка, о махинациях на миллионные суммы подложных векселей от имени вымышленных лиц. Также в книге раскрываются многочисленные судебные ошибки следствия. Процесс составлен по стенограммам и личным впечатлениям автора из зала суда и сената.
 
Annotation: The book describes 15 day bankruptcy court proceedings about the Katerynoslav Commercial Bank, chaired by E.P. Lubarsky- Pysmennyj . The proceedings covered the facts that members of the Bank’s Board abused their position , organized frauds amounted to millions of counterfeit bills in the name of fictitious persons. Also in the book reveals the numerous judicial mistakes of the investigation. The process is described with the help of court transcripts and personal experiences of the author in the courtroom and the Senate.
Бібліографічний опис: Снегирев, Л. Ф. Екатеринославский процесс [Текст] / Л.Ф. Снегирев. - М. : Изд. журн. "Судебные драмы", 1905. - 130 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 937
Переглянути