Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1888 годъ. Часть первая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1888 рік. У книзі представлена інформація про оборотні кошти земської управи; звітність про усі земські податки; відомість про стан грошового губернського продовольчого капіталу; звіт про суми губернського земського збору та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1888 год. В книге представлены: сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях; ведомость о состоянии денежного губернского продовольственного капитала; отчет о суммах губернского земского сбора и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of reporting documents Yekaterinoslav Zemstvo council for the year 1888. The book presents: information on the working capital cash rural council; reports of all Zemsky service obligations; a statement on the state of the money the provincial capital of the food; a report on the amounts of the provincial Zemsky collection and others. The book is of interest to historians, local historians and anyone interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1888 год [Текст]. Ч. 1. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1889. - 326 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1467
Переглянути