Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1887 годъ. Часть первая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1887 рік. У книзі надані: відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про усі земські податки; відомості про стан грошового губернського та імперського продовольчого капіталу та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1887 год. В книге представлены: сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях (налогах); ведомости о состоянии денежного губернского и имперского продовольственного капитала и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of Katerynoslav province’s rural council accounting documents for 1887. The book presents information on the rural council’s current assets ; rural taxes reports ; the description of county’s medicine and veterinary medicine; report on food supplies; information about public education; information about road construction , ferries and more. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1887 год [Текст]. Ч. 1. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1888. - 319 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1409
Переглянути