Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1887 годъ. Часть вторая

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1887 рік. У книзі представлені: звіт про продовольчі запаси; опис стану повітової медицини та ветеринарії; інформація про народну освіту; відомості про дорожні споруди і поромні переправи та інше. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1887 год. В книге представлены: отчет о продовольственных запасах; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; информация о народном образовании; сведения о дорожных сооружениях и паромных переправах и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The bookis a compilationof Katerynoslav province’srural councilaccounting documents in 1887. The book presents: thereport onfood supplies; the description of thecountymedicine and veterinary; informationaboutpublic education; informationabout roadconstruction, ferriesand more.The bookis of interest tohistorians, ethnographersand all thoseinterested in the historyof our region
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1887 год [Текст]. Ч. 2. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1888. - 185 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1460
Переглянути