Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Верхнеднепровской Уездной Земской Управы по ветеринарной части за 1915 годъ

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Верхньодніпровської повітової земської управи Катеринославської губернії з ветеринарної частини за 1915 рік. У книзі висвітлено діяльність ветеринарних організацій повіту, представлений ветеринарно-санітарний огляд. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Верхнеднепровской уездной земской управы Екатеринославской губернии по ветеринарной части за 1915 год. В книге освещена деятельность ветеринарных организаций уезда, представлен ветеринарно-санитарный обзор. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of reporting documents issued by the Verkhnedneprovsk county’s rural council in Yekaterinoslav province on veterinary in 1915. The book describes the activities of the county’s veterinary organizations , provides the veterinary and sanitary inspection’s report . The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our land.
Бібліографічний опис: Отчет Верхнеднепровской Уездной Земской Управы по ветеринарной части за 1915 год [Текст]. - Верхнеднепровск : Тип. А.Х. Рискинда, 1916. - 75 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 07.12.2021
Кількість переглядів: 1375
Переглянути