Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Верхнеднепровской Уездной Земской Управы очередному уездному земскому собранію за 1915 годь. По распорядительному отделенію

> Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Верхньодніпровської повітової земської управи за 1915 р. У книзі представлені: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земських Зборів; відомості про оборотні кошти каси земської управи; звіти про всі земські повинності (податки); опис стану повітової медицини. Книга також містить звіти про діяльність різних установ повіту: медичних, опікунських, судових, фінансово-кредитних, відомості про навчальні заклади. В окремих розділах представлені сільськогосподарська і торгово-промислова характеристики повіту.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Верхнеднепровской уездной земской управы за 1915 г. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях (налогах); описание состояния уездной медицины. Книга также содержит отчеты о деятельности различных учреждений уезда: медицинских, попечительских, судебных, финансово-кредитных, сведения об учебных заведениях. В отдельных разделах представлены сельскохозяйственная и торгово-промышленная характеристики уезда.
 
Annotation: The book is a compilation of reporting documents Verkhnedneprovsk county rural council for 1915 The book presents: information on the personnel of the Provincial Assembly and the Administrative Board; report on implementation of decisions of the Provincial Assembly; information on the working capital cash rural council; reports of all Zemsky Obey (taxes); description of the county of medicine. The book also contains reports on the activities of the various county institutions: health, social welfare, judicial, financial, credit, information about schools. Separate sections are agricultural and commercial and industrial characteristics of the county.
Бібліографічний опис: Отчет Верхнеднепровской уездной земской управы очередному уездному земскому собранию за 1915 год. По распорядительному отделению [Текст]. - Верхнеднепровск : Тип. А.Л.Любовского, 1916. - 148 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1590
Переглянути