Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1881 годъ
Анотація: Книга є збіркою звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1881 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про оборотні кошти земської управи; звітність про усі земські податки; опис стану повітової медицини та ветеринарії; відомості про дорожні споруди та паромні переправи; інформація про продовольчі запаси.У додатках включені відомості про становище різних галузей земського благоустрою в повітах. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1881 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения об оборотных средствах кассы земской управы; отчеты обо всех земских повинностях; описание состояния уездной медицины и ветеринарии; сведения о дорожных сооружениях и паромных переправах; информация о продовольственных запасах.В приложениях включены сведения о положении различных отраслей земского благоустройства в уездах. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a collection of accounting documents issued by Yekaterynoslav province’s rural council in1881. The book provides data on the personnel of the Rural Assembly and the Board;report on the implementation of the Rural Assembly resolutions; information on the working capital of the rural council; reports on all rural taxes; description of the county’s healthcare and veterinary ; information about the road and ferry crossing facilities and food supplies. The annexes include information about the state of various rural improvement sectors in the counties. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1881 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернская, 1882. - 559 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1056
Переглянути