Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1883 годъ
Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1872 рік. У книзі представлені: опис стану повітової медицини та ветеринарії; звіт про продовольчі запаси; інформація про народну освіту; відомості про дорожні споруди і поромні переправи та інше. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1872 год. В книге представлены: описание состояния уездной медицины и ветеринарии; отчет о продовольственных запасах; информация о народном образовании; сведения о дорожных сооружениях и паромных переправах и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of accounting documents issued by Yekaterynoslav province’s rural council in 1872. The book presents: a description of the county’s health care and veterinary ;report on food supplies; information on public education; information on road construction and ferry crossings, etc. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1883 год [Текст].Ч.2. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1884. - 162 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 761
Переглянути