Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1875 годъ
Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1875 рік. У книзі представлені: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про продовольчі запаси, сільське господарство та дорожні споруди; інформація про народну освіту, медицину; фінансові звіти земства та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1875 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения о продовольственных запасах, сельском хозяйстве и дорожных сооружениях; информация о народном образовании, медицине; финансовые отчеты земства и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of reporting documents Yekaterinoslav Zemstvo council for the year 1875. The book presents: information on the personnel of the Provincial Assembly and the Administrative Board; report on implementation of decisions of the Provincial Assembly; information on food stocks, agriculture and road construction; Information about public education, medicine; financial reports and other zemstvos. The book is of interest to historians, local historians and anyone interested in the history of our region.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1875 год. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернская, 1876. - 323 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 895
Переглянути