Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы за 1872 годъ
Анотація: Книга являє собою збірник звітних документів Катеринославської Губернської земської управи за 1872 рік. У книзі представлені: відомості про особовий склад Земських Зборів і Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; відомості про продовольчі запаси; інформація про народну освіту; звіти про прихід і витрату сум на дорожні споруди і поромні переправи по повітах та інше.Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник отчетных документов Екатеринославской Губернской земской управы за 1872 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; сведения о продовольственных запасах; информация о народном образовании; отчеты о приходе и расходе сумм на дорожные сооружения и паромные переправы по уездам и др.Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a compilation of accounting documents issued by Yekaterynoslav province’s rural council in 1872. The book presents data on the personnel of Rural Assembly and the Board; report on the implementation of Rural Assembly resolutions; information on food stocks; information on public education; records of income and expenditure amounts for road construction and ferry crossings in the counties and other information.The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской земской управы за 1872 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернская, 1873. - 200 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 827
Переглянути