Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы по Агрономическому бюро за 1899/1900 годъ

> Анотація: Книга являє собою звіт Катеринославської губернської земської управи по агрономічному бюро за 1899 - 1900 рік. У книзі представлені: аналіз метеорологічних умов 1899-1900 рр., відомості про проростання озимих хлібів і трав, про сівбу та зростання ярих хлібів, про збирання врожаю і сівбу озимих на 1901р. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой отчет Екатеринославской губернской Земской Управы по агнономическому бюро за 1899 - 1900 год. В книге представлены: анализ метеорологических условий 1899-1900 гг., сведения о произрастание озимых хлебов и трав, о севе и росте яровых хлебов, об уборке урожая и севе озимых на 1901г. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a report by Yekaterynoslav provine’sl rural council on Agronomy Bureau for 1899 - 1900. The book presents: analysis of meteorological conditions 1899-1900 , information about the germination of winter crops and herbs, sowing and growth of spring crops, the harvest and the sowing of winter crops for 1901. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested the history of our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской Губернской Земской Управы. По агрономическому бюро. За 1899 - 1900 экономический год. [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Каминского, 1901. - 87 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1337
Переглянути