Краєзнавча Електронна бібліотека

Отчетъ Екатеринославской Губернской Земской Управы по Губернской Земской Больницъ за 1895 годъ

> Анотація: У книзі представлені відомості про діяльність губернської земської лікарні з будинком душевнохворих і богадільні при ній 1895 року. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: В книге представлены сведения о деятельности губернской земской больницы с домом умалишенных и богадельни при ней за 1895 год. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашого края.
 
Annotation: The book presentsinformationon the activitiesofthe province’s ruralhospital, its housefor mentally illand almshousein 1895. The bookis of interest tohistorians, ethnographersand all thoseinterested in the historyof our land.
Бібліографічний опис: Отчет Екатеринославской губ. зем. Управы по губ. зем. больнице за 1985 год [Текст]. - Екатеринослав : Тип-Лит. М.Г.Фишкина, 1896. - 168 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 12.11.2021
Кількість переглядів: 1444
Переглянути